Reguleringsplan i Bergen og omegn

Skal du bygge ny bolig, planlegger du et større utbyggingsprosjekt eller en litt omfattende bruksendring? Da trenger du å få utarbeidet en reguleringsplan. Vi er en totalentreprenør som utnytter vår faglige bredde i arbeidet med reguleringsplaner.

Spør oss, vi hjelper deg!

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er et plankart over et avgrenset areal i en kommune som regulerer hvordan grunnen og bebyggelsen i området utnyttes. Reguleringsplaner deles inn i to kategorier; områderegulering og detaljregulering. Alt i planen følger de gjeldende forskriftene.

Reguleringsplaner er mer detaljerte enn en arealplan. Du har kanskje også hørt uttrykk som detaljplan, detaljreguleringsplan, bebyggelsesplan og utbyggingsplan? Alle har samme funksjon, men kan ha litt ulik grad av detaljering, noen kan også ha utgått på dato. De er en del av reguleringsplanen. Reguleringsplanen angir også vernet grunn og bebyggelse.

Slik hjelper vi deg med reguleringsplaner

Hos Arkoconsult er det sivilarkitekter og ingeniører som jobber som plankonsulenter. Du får bistand i hele prosessen med utarbeidelse av reguleringsplan, fra oppstart til vedtatt detaljplan. Vi kan også holde hånden på rattet hele veien, fra idé til ferdig bygg.

Plankonsulentene utarbeider plankart, beskrivelser av plan med illustrasjoner, forskrifter til plan og innhenter nødvendige uttalelser fra berørte parter og offentlige etater. I detaljplanen må også vegløsninger prosjekteres med profiler.

Planprosessen innebærer flere møter med planavdelinger i den aktuelle kommunen, oppstartsmøte, underveismøter og innleveringsmøte. Arkoconsult har fokus på å finne gode, kostnadseffektive løsninger i utarbeidelsen av detaljplan.

Kontakt oss i dag!