Spør Yvonne Bruvik Hauge

47331556

yvonne@arkoconsult.no

Email

Utdannet landskapsingeniør fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Yvonne flyttet hjem igjen til vestlandet i 2017 og meldte overgang til Arkoconsult på samme tidstpunkt. Hun har sine hovedoppgaver innen arealplanlegging, reguleringsplaner og utomhusplaner etc. Når det er kø i ansvarlig søker fløyen tar hun også et tak der. Tur i skog og fjell er viktig for Yvonne og hun har allerede rukket å være med å stifte et turlag for ungdom i hjemkommunen Osterøy.