Sammen forbedrer vi folks hverdag

Byggeledelse

De fleste velger bistand med byggeledelse på byggeprosjekter. Enten du som privatperson skal bygge hus eller det er et større næringsprosjekt.

Kontakt oss

Fyll inn skjemaet under og vi vil kontakte deg snarest!

Byggeledelse

De fleste velger bistand med byggeledelse på byggeprosjekter. Enten du som privatperson skal bygge hus eller det er et større næringsprosjekt.

Vår faglige bredde gjør oss til en trygg, god og proaktiv styrmann gjennom hele byggeprosessen.

Byggeleders oppgaver

Hovedoppgaven til byggelederen er å påse at byggearbeidene, materialene og dokumentasjonen blir utført i henhold til avtalene og i henhold til norske standarder. Blant byggeleders ordinære oppgaver inngår vanligvis avholdelse, ledelse og referat fra byggemøter, regelmessig rapportskrivning (økonomi, framdrift, avvik osv.). Arrangere og delta i befaringer (kontroll, ferdigstillelse, overtagelse, reklamasjon osv.) og føre protokoll fra disse.

En byggeleder skal si fra om avvik av noen betydning og om hvilke tiltak som bør bli satt inn.

Vi hjelper deg gjerne i anbudsfasen for å finne de best egnede leverandørene til ditt byggeprosjekt. Mange skjær i sjøen kan unngås ved å velge de rette leverandørene. Vi gir deg rådene, og du velger leverandørene.

HAR DU EN IDE?

Arkoconsult er en Totalentreprenør i Bergen hvor du som kunde har tilgjengelig masse kompetanse og mye erfaring innen bygg, anlegg og eiendomsutvikling. Vi er lommekjent i Hordaland og godt kjent i Norge.

Hos oss får du hjelp med Reguleringsplan, Byggesøknader, Arkitekttegninger, Tekniske tegninger, Byggeledelse, Kalkulasjon, Betongarbeid, Tømrerarbeid, og Eiendomsmegling via Strilamegleren AS.

Vi hjelper deg gjerne med byggeledelse. Kontakt oss i dag!