Terrengtilpasset bolig i teglstein

Villa Krokeide

Nedtrappet i terrenget, med landskapet som en forlengelse av stuen, er boligen utformet med tilpasset arkitektur og gode materielle kvaliteter.

Arkitekt
Arkoconsult

Sted
Krokeide, Bergen

Type
Enebolig

Byggeledelse
HUSgruppen

Byggherre
Privat

Byggherren ønsket en bolig som kunne gli naturlig inn i terrenget på tomten og gi dem kvaliteter som gjenspeiler dens unike plassering i landskapet, og fantastiske utsikt.

På grunn av en eksisterende høydeforskjell på tomten er huset og uteplassen trappet ned for å gi et naturlig og fint møte med eksisterende terreng. Innvendig gir dette en god kvalitet ved at stue og kjøkken får et tydelig skille, uten å være skilt med tett vegg. Fellessonen i huset vil dermed få mye naturlig lys og gjennomgående utsikt utover fjorden.

Da vi har ønsket å få mest mulig uteareal i nær tilknytning til boligens oppholdsrom, har vi tegnet et smalt bygg som legges helt inntil fjellet i bakkant. Ved å gjøre dette får utearealene i fremkant fantastiske kvaliteter i form av avskjerming fra ulike vindretninger, god størrelse og fantastiske sol- og utsiktsforhold.

Oppholdsrommene vil få svært god kontakt med terrenget, noe som kommer tydelig til uttrykk i fasadene og hvordan utearealene opparbeides i ulike nivåer. Bygningskroppen er valgt brutt opp i tre ulike volumer for å gi en fin dynamikk i fasaden, og en visuell synliggjøring av de ulike sonene i bygget.

På grunn av sol- og vindforhold er det lagt stor vekt på å skape ulike soner for opphold utendørs. Dette gir en fin fleksibilitet i måten uterommet kan brukes, både som rekreasjon for husets beboere og for større selskap.

HAR DU EN IDE?

Arkoconsult er en Totalentreprenør i Bergen hvor du som kunde har tilgjengelig masse kompetanse og mye erfaring innen bygg, anlegg og eiendomsutvikling. Vi er lommekjent i Hordaland og godt kjent i Norge.

Hos oss får du hjelp med Reguleringsplan, Byggesøknader, Arkitekttegninger, Tekniske tegninger, Byggeledelse, Kalkulasjon, Betongarbeid, Tømrerarbeid, og Eiendomsmegling via Arkoeiendomsmegling AS.