Sammen forbedrer vi folks hverdag

Fradeling av tomt

Fradeling er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, men kan omsøkes av hjemmelshaver. Her trenger man ikke et ansvarlig foretak til å gjøre jobben.

Kontakt oss

Fyll inn skjemaet under og vi vil kontakte deg snarest!

Fradeling av tomt

Fradeling er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, men kan omsøkes av hjemmelshaver. Her trenger man ikke et ansvarlig foretak til å gjøre jobben.

De kan likevel være greit å få bistand av noen som har lang og god erfaring innenfor området.

Seksjonering av bygg

Seksjonering, kort fortalt, handler om å dele opp et bygg i flere eiendommer (som kan avhendes etc.), uten at det opprettes flere grunneiendommer.

Dersom du ønsker å dele inn boligen i flere seksjonsnummer må det sendes inn søknad om dette til kommunen. Dette forholdet reguleres av eierseksjonsloven.

Forholdet reguleres, i utgangspunktet, ikke av plan- og bygningsloven, men det er viktig at det er samsvar mellom det som skal seksjoneres og det som er ferdig bygget og godkjent i bygget.

Bruksendring

Det er søknadspliktig å bruksendre fra tilleggsdel (eks. bod) til hoveddel (eks. soverom). Det er også søknadspliktig å endre bruken av et bygg eller eiendommens formål, f.eks. fra fritidsbolig til helårsbolig.

Byggesøknad

Byggesøknad, også kalt byggemelding, har den senere tid blitt en større og større utfordring for dem som ønsker å igangsette et byggetiltak.

Arkoconsult har god erfaring med byggesøknader gjennom flere år, og vi har bistått mange private og profesjonelle i fastlåste byggesaker, med positivt resultat.

HAR DU EN IDE?

Arkoconsult er en Totalentreprenør i Bergen hvor du som kunde har tilgjengelig masse kompetanse og mye erfaring innen bygg, anlegg og eiendomsutvikling. Vi er lommekjent i Hordaland og godt kjent i Norge.

Hos oss får du hjelp med Reguleringsplan, Byggesøknader, Arkitekttegninger, Tekniske tegninger, Byggeledelse, Kalkulasjon, Betongarbeid, Tømrerarbeid, og Eiendomsmegling via Strilamegleren AS.

Vi hjelper deg gjerne med fradeling. Kontakt oss i dag!