Sammen forbedrer vi folks hverdag

Byggesøknad

Byggesøknad, også kalt byggemelding, har den senere tid blitt en større og større utfordring for dem som ønsker å igangsette et byggetiltak.

Kontakt oss

Fyll inn skjemaet under og vi vil kontakte deg snarest!

Byggesøknad

Byggesøknad, også kalt byggemelding, har den senere tid blitt en større og større utfordring for dem som ønsker å igangsette et byggetiltak.

Vi har valgt å kalle denne tjenesten for byggesøknad siden arbeidsomfanget og skjemaveldet nå har nådd et slikt nivå at det må arbeides med jevnligt for å være oppdatert i forhold til myndighetenes krav.

Vi har lang erfaring med byggesøknader

Arkoconsult har god erfaring med byggesøknader gjennom flere år, og vi har bistått mange private og profesjonelle i fastlåste byggesaker, med positivt resultat.

Arkoconsult har jurist som styrker denne tjenesten enda mer. Mange saksbehandlere i kommunene har juridisk bakgrunn. Vi i Arkoconsult følger trenden, og holder oss oppdatert innenfor de fagfelt myndighetene fokuserer på.

Vi kan bistå med alt fra søknader i forbindelse med boligprosjekter til tilbygg, flytebrygger, ballbinger med mer.

Fradeling av tomt

Fradeling er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, men kan omsøkes av hjemmelshaver. Her trenger man ikke et ansvarlig foretak til å gjøre jobben.

HAR DU EN IDE?

Arkoconsult er en Totalentreprenør i Bergen hvor du som kunde har tilgjengelig masse kompetanse og mye erfaring innen bygg, anlegg og eiendomsutvikling. Vi er lommekjent i Hordaland og godt kjent i Norge.

Hos oss får du hjelp med Reguleringsplan, Byggesøknader, Arkitekttegninger, Tekniske tegninger, Byggeledelse, Kalkulasjon, Betongarbeid, Tømrerarbeid, og Eiendomsmegling via Arkoeiendomsmegling AS.

Vi hjelper deg gjerne med byggesøknad. Kontakt oss i dag!