Har du ambisjoner for din eiendom?

Mulighetsstudie

Med et mulighetsstudie kan du få hjelp til å utvikle potensialet i din eiendom. Hensikten med dette er å få frem nye ideer for et fremtidig prosjekt.

Spør arkitekten!

Fyll inn skjemaet under og vi vil kontakte deg snarest!

Mulighetsstudie

Med et mulighetsstudie kan du få hjelp til å utvikle potensialet i din eiendom. Hensikten med dette er å få frem nye ideer for et fremtidig prosjekt.

Denne prosessen vil gi et godt grunnlag for videre beslutninger før planene konkretiseres i videre arbeid med prosjektering.

Hvorfor utføre en mulighetsstudie?

Et mulighetsstudie kan være aktuelt for mange ulike typer prosjekter. Dette innebærer alt fra å se utviklingsmuligheter for større eiendommer, til fasadeendringer i allerede eksisterende bygg.

Fordelen med et mulighetsstudie er at man får visualisert sine ideer og lettere kan få vist potensialet i prosjektet i dialog med offentlige eller private aktører.

Har du for eksempel en tomt du ønsker å selge, vil det gi nye kunder større forståelse for tomtens potensiale dersom man kan vise til en 3D-visualisering av mulig bebyggelse av tomten.

I forbindelse med rehabilitering av eldre bygningsmasse kan et mulighetsstudie også være svært nyttig i første dialog med kommunen eller antikvariske myndigheter.

HAR DU EN IDE?

Arkoconsult er en Totalentreprenør i Bergen hvor du som kunde har tilgjengelig masse kompetanse og mye erfaring innen bygg, anlegg og eiendomsutvikling. Vi er lommekjent i Hordaland og godt kjent i Norge.

Hos oss får du hjelp med Reguleringsplan, Byggesøknader, Arkitekttegninger, Tekniske tegninger, Byggeledelse, Kalkulasjon, Betongarbeid, Tømrerarbeid, og Eiendomsmegling via Strilamegleren AS.

Vi hjelper deg gjerne med mulighetsstudie. Kontakt oss i dag!