Arkitekt i Bergen og Vestland

Arkitektur av høy kvalitet vil utgjøre den store forskjellen i prosjektet ditt.
Vi jobber målrettet for å skape gode prosjekter med varige kvaliteter.

Spør arkitekten!

Arkitekter med hele Hordaland som arbeidsplass

Arkoconsult har en variert portfolio med prosjekter for både private byggherrer og større utbyggere og entreprenører. Vi har høy kompetanse innen tegning og regulering av blant annet boligfelt, leilighetsbygg, enebolig og fritidsbolig.

Vi bidrar i alle ledd i byggeprosessen og har lang erfaring med mulighetsstudier, prosjektering av små og store bygg og videre oppfølging.

Alle prosjekter og situasjoner er ulike. Ved å være et flerfaglig team med fokus på helheten ser vi hvert prosjekt ut fra brukerens behov og prosjektets rammer.
Sammen med ingeniørene arbeider vi frem spennende arkitektur med faglig tyngde i det byggtekniske.

 

Relasjoner og holdbare verdier

De beste prosjektene oppstår i gode samarbeid og vil tilføre verdi til både byggherre og våre bygde omgivelser.
Byggene som oppføres i dag, vil stå i sine omgivelser i lang tid og holdbare verdier legges derfor til grunn for valgene vi tar underveis i prosessen.

Vi har stor respekt for landskapet og arbeider ofte med landskapstilpasning og uteområder i samarbeid med landskapsingeniør. På denne måten kan vi ivareta hensyn som omgivelsene våre krever, uansett om det gjelder landlige eller urbane områder.

Våre arkitekter og tegnere fokuserer alltid på å skape gode relasjoner til alle de involverte partene i prosjektet. Ved å spille på lag med byggherre, kommune og de utførende fagene, ønsker vi å gi rom for de gode ideene i alle faser av byggeprosessen. 

Renovering og transformasjon

Vi har ofte prosjekter i tilknytning til eldre bygg, flere av disse vernet eller verneverdig. Gjennom god dialog med byggherre, kommune, byantikvar og fylkeskonservator har vi utformet spennende renoverings- og transformasjonsprosjekter. Ved å tilføre ny, eller tilpasse eksisterende arkitektur gir vi byggene økt verdi og forlenget levetid.

Vårt fokus på kvalitet og kompetanse har resultert i fornøyde kunder