Sammen forbedrer vi folks hverdag

Arkitekttjenester

Arkitektur av høy kvalitet vil utgjøre den store forskjellen i prosjektet ditt.
Vi jobber målrettet for å skape gode prosjekter med varige kvaliteter.

Kontakt oss

Fyll inn skjemaet under og vi vil kontakte deg snarest!

Fremtidsrettet arkitektur

Vi har lang erfaring i å forme god arkitektur med varige kvaliteter. Byggene som tegnes i dag, vil stå i sine omgivelser i flere tiår fremover. Det er derfor viktig for oss at holdbare verdier legges til grunn for valgene som tas underveis i prosessen. Vi følger derfor gjerne prosjektet helt fra utarbeidelse av reguleringsplan og mulighetsstudie til ferdig bygg.

Spesialkompetanse

Arkoconsult har spesialkompetanse innen tegning og regulering av boligfelt, leilighetsbygg, boliger og fritidsboliger, både for private byggherrer og større utbyggere og entreprenører. Utover dette har vi også flere prosjekter innen andre typer bygg som barnehage, lagerbygg, kontorlokaler, naust og forsamlingslokaler.

Gode relasjoner

I gode samarbeid oppstår de beste prosjektene. God arkitektur tilfører verdi både til byggherre og våre bygde omgivelser. Våre arkitekter og tegnere har alltid fokus på å skape gode relasjoner til alle de involverte partene i prosjektene. Ved å spille på lag med byggherre, kommune og de utførende fagene, bidrar vi til å gi rom for de gode ideene i alle faser av byggeprosessen.

Renovering og transformasjon

Vi har ofte prosjekter i tilknytning eldre bygg, flere av disse vernet eller verneverdig. Gjennom god dialog med byggherre, kommune, byantikvar og fylkeskonservator har vi utformet spennende renoverings- og transformasjonsprosjekter. Ved å tilføre ny, eller tilpasse eksisterende, arkitektur gir vi byggene økt verdi og forlenget levetid.

ARKITEKTTEGNINGER

MULIGHETSSTUDIE

REGULERINGSPLANER

3d visualisering

HAR DU EN IDE?

Arkoconsult er en Totalentreprenør i Bergen hvor du som kunde har tilgjengelig masse kompetanse og mye erfaring innen bygg, anlegg og eiendomsutvikling. Vi er lommekjent i Hordaland og godt kjent i Norge.

Hos oss får du hjelp med Reguleringsplan, Byggesøknader, Arkitekttegninger, Tekniske tegninger, Byggeledelse, Kalkulasjon, Betongarbeid, Tømrerarbeid, og Eiendomsmegling via Arkoeiendomsmegling AS.

Vi hjelper deg gjerne med arkitekttegninger. Kontakt oss i dag!

Vårt fokus
på kvalitet
og kompetanse
har resultert i
fornøyde kunder

Vi tar gjerne en prat rundt
ditt prosjekt.
Kontakt oss i dag!