Vi tegner for hele landet og bygger i hele Hordaland

Arkitekt Bergen

Arkitektur av høy kvalitet vil utgjøre den store forskjellen i prosjektet ditt.
Vi jobber målrettet for å skape gode prosjekter med varige kvaliteter.

Spør arkitekten!

Fyll inn skjemaet under og vi vil kontakte deg snarest!

Arkitekter med hele Hordaland som arbeidsplass

Enten du er en utbygger som planlegger å utvikle et større tomteområde eller en privatperson som skal bygge hus, har vi lang erfaring med å forme god arkitektur med varige kvaliteter. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale!

Arkitektene sitter rett ved Bergen, nærmere bestemt i Valestrandsfossen, og har hele Hordaland som arbeidsplass. Vi kjenner ditt nærområde.

Sitter du i andre deler av landet kan vi bistå med tegninger og hjelp til byggesøknad.

Arkitektkontor med spesialkompetanse

Arkoconsult har spesialkompetanse innen tegning og regulering av boligfelt, leilighetsbygg, boliger og fritidsboliger, både for private byggherrer og større utbyggere og entreprenører. Utover dette har vi også flere prosjekter innen andre typer bygg som barnehage, lagerbygg, kontorlokaler, naust og forsamlingslokaler. Dersom du skal fornye uteområdet eller planlegge nye grøntarealer, vil en landskapsingeniør bistå deg i samarbeid med arkitektene.

En av fordelene du får ved å velge Arkoconsult er tverrfaglig kompetanse, ettersom du kan velge oss som totalentreprenør for hele prosjektet ditt. Vi har alle fagspesialister under ett tak. Du står med andre ord fritt til å bestille kun arkitekttegninger og reguleringsplaner, men vi kan også følge deg fra idéstadiet til prosjektet er ferdig oppført og innflyttingsklart.

Se gjerne på arkitekttegnede eneboliger vi har tegnet og flere andre prosjekter!

Renovering og transformasjon

Vi har ofte prosjekter i tilknytning eldre bygg, flere av disse vernet eller verneverdig. Gjennom god dialog med byggherre, kommune, byantikvar og fylkeskonservator har vi utformet spennende renoverings- og transformasjonsprosjekter. Ved å tilføre ny, eller tilpasse eksisterende, arkitektur gir vi byggene økt verdi og forlenget levetid.

Spør oss gjerne om eldre bygg!

Gode relasjoner og fremtidsrettet arkitektur

De beste prosjektene oppstår i gode samarbeid. Bra arkitektur tilfører verdi både til byggherre og våre bygde omgivelser. Byggene som tegnes i dag, vil stå i sine omgivelser i flere tiår fremover. Holdbare verdier ligger derfor til grunn for valgene vi tar underveis i prosessen.

Våre arkitekter og tegnere fokuserer alltid på å skape gode relasjoner til alle de involverte partene i prosjektene. Ved å spille på lag med byggherre, kommune og de utførende fagene, bidrar vi til å gi rom for de gode ideene i alle faser av byggeprosessen.

Vi følger gjerne prosjektet ditt helt fra utarbeiding av reguleringsplan og mulighetsstudie til ferdig bygg. Kontakt oss for å få hjelp med hele eller deler av prosessen!

ARKITEKTTEGNINGER

MULIGHETSSTUDIE

REGULERINGSPLANER

3D-VISUALISERING

HAR DU EN IDE?

Arkoconsult er en Totalentreprenør i Bergen hvor du som kunde har tilgjengelig masse kompetanse og mye erfaring innen bygg, anlegg og eiendomsutvikling. Vi er lommekjent i Hordaland og godt kjent i Norge.

Hos oss får du hjelp med Reguleringsplan, Byggesøknader, Arkitekttegninger, Tekniske tegninger, Byggeledelse, Kalkulasjon, Betongarbeid, Tømrerarbeid, og Eiendomsmegling via Arkoeiendomsmegling AS.

Vi hjelper deg gjerne med arkitekttegninger. Kontakt oss i dag!

Vårt fokus
på kvalitet
og kompetanse
har resultert i
fornøyde kunder

Vi tar gjerne en prat rundt
ditt prosjekt.
Kontakt oss i dag!