lukk

Send henvendelse

Vi svarer garantert innen 1 arbeidsdag

X

Reguleringsplaner

Skal du bygge ny bolig, planlegger du et større utbyggingsprosjekt eller en litt omfattende bruksendring? Da trenger du å få utarbeidet en reguleringsplan.

Vi er en totalentreprenør som utnytter vår faglige bredde i arbeidet med reguleringsplaner.

Spør oss vedrørende reguleringsplaner. Vi hjelper deg!

Send henvendelse Ring her

Slik hjelper vi deg med reguleringsplaner

Hos Arkoconsult er det sivilarkitekter og ingeniører som jobber som plankonsulenter. Du får bistand i hele prosessen med utarbeidelse av reguleringsplan, fra oppstart til vedtatt detaljplan. Vi kan også holde hånden på rattet hele veien, fra idé til ferdig bygg.

Plankonsulentene utarbeider plankart, beskrivelser av plan med illustrasjoner, forskrifter til plan og innhenter nødvendige uttalelser fra berørte parter og offentlige etater. I detaljplanen må også vegløsninger prosjekteres med profiler.

Planprosessen innebærer flere møter med planavdelinger i den aktuelle kommunen, oppstartsmøte, underveismøter og innleveringsmøte. Arkoconsult har fokus på å finne gode, kostnadseffektive løsninger i utarbeidelsen av detaljplan.

Kontakt oss i dag vedrørende reguleringsplaner!

Widar Sorø
Widar Sorø, Siv.ark. MNAL
widar@arkoconsult.no
+47 47630377

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er et plankart over et avgrenset areal i en kommune som regulerer hvordan grunnen og bebyggelsen i området utnyttes. Reguleringsplaner deles inn i to kategorier; områderegulering og detaljregulering. Alt i planen følger de gjeldende forskriftene.

Reguleringsplaner er mer detaljerte enn en arealplan. Du har kanskje også hørt uttrykk som detaljplan, detaljreguleringsplan, bebyggelsesplan og utbyggingsplan? Alle har samme funksjon, men kan ha litt ulik grad av detaljering, noen kan også ha utgått på dato. De er en del av reguleringsplanen. Reguleringsplanen angir også vernet grunn og bebyggelse.

Arkitekttegninger av hus, hytter, tilbygg mm.

Med et arkitekttegnet hus eller hytte får du et bygg som både ser estetisk fint ut og ikke minst fyller alle de behov du og din familie har i det daglige. Vi er en arkitekt bergen, som lager arkitekttegninger for alle typer bygg.

Kontaktpersoner

Håvard Hegg-Lunde - Arkoconsult

Håvard Hegg-Lunde
Daglig leder Arkobygg
+47 91741224 +47 91741224
haavard@arkoconsult.no

Ove Håland - Arkoconsult

Ove Håland
Daglig leder Arkoconsult
+47 93241511 +47 93241511
ove@arkoconsult.no

Tom Andrè Sivertsen - Arkoconsult

Tom Andrè Sivertsen
Daglig leder AEM, Jurist
+47 92297292 +47 92297292
tas@arkoconsult.no

Pål Kjetil Tufta - Arkoconsult

Pål Kjetil Tufta
Faglig leder
+47 99520416 +47 99520416
pkt@arkoconsult.no

Arkoconsult

Arkoconsult
Valestrandsvegen 390 ish
5281 Valestrandsfossen

Arkobygg AS
Arkoeiendom AS
Arkoeiendomsmegling AS

Kontaktinfo

Man til Fre: 0700 - 1700

Tlf: 56 39 00 03
post@arkoconsult.no

Åpne kart

Postadresse

Postboks 103
5291 Valestrandfossen

E-faktura

faktura@arkoconsult.no
faktura@arkobygg.no