Byggeledelse

De fleste velger bistand med byggeledelse på byggeprosjekter. Enten du som privatperson skal bygge hus eller det er et større næringsprosjekt. Vår faglige bredde gjør oss til en trygg, god og proaktiv styrmann gjennom hele byggeprosessen.

Trenger du byggeleder, eller bare gode råd? Kontakt oss i dag.

Bistand med anbud

Vi hjelper deg gjerne i anbudsfasen for å finne de best egnede leverandørene til ditt byggeprosjekt. Mange skjær i sjøen kan unngås ved å velge de rette leverandørene. Vi gir deg rådene, og du velger leverandørene.

Byggeleders oppgaver

Hovedoppgaven til byggelederen er å påse at byggearbeidene, materialene og dokumentasjonen blir utført i henhold til avtalene og i henhold til norske standarder. Blant byggeleders ordinære oppgaver inngår vanligvis avholdelse, ledelse og referat fra byggemøter, regelmessig rapportskrivning (økonomi, framdrift, avvik osv.). Arrangere og delta i befaringer (kontroll, ferdigstillelse, overtagelse, reklamasjon osv.) og føre protokoll fra disse.

En byggeleder skal si fra om avvik av noen betydning og om hvilke tiltak som bør bli satt inn.