Nabovarsel

Her finner du aktive nabovarsler og kunngjøringer i forbindelse med noen av bygge- og reguleringsprosjektene vi jobber med. Dersom du ikke finner det du leter etter er du velkommen til å kontakte oss.


Radøy kommune.

OPPSTART - URHAUG BUSTADOMRÅDE

Planområdet er på 22,71 daa og ligg på Urhaug. Føremål med planarbeidet er å leggje til rette for utbygging av konsentrert småhusbusetnad med 16 – 20 ...

Gnr.: 45 | Bnr.: 5, 4, 168

Bergen kommune.

Indre Steinsvik - ME, Bergen

Mindre endring av reguleringsplan- endring av plankart og reguleringsbestemmelser (påskrift, utnyttingsgrad) samt tilleggspunkt i reguleringsbestemmelser for ...

Gnr.: 39 | Bnr.: 572 og 573

Bergen kommune.

Hopsåsen

Tiltaket består i arealoverføring fra gbnr. 41/853 til 41/1156, samt oppføring av tomannsbolig på gbnr. 41/1156. 

Gnr.: 41 | Bnr.: 1156/853

Bergen kommune.

OPPSTART - ÅRSTAD, GNR. 162, BNR. 75 MFL., VILLA FREDHEIM

VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING 

Gnr.: 162 | Bnr.: 75

Radøy kommune.

Storsandvik, 82/ 73 og 89

Planering av eigedom som skal nyttast til lagring av fiskenøter samt oppføring av støttemur i samband med dette.  Oppføring av tårnkran til hjelp ved flytting ...

Gnr.: 82 | Bnr.: 73 og 89

Bergen kommune.

Lille Kongshaugen, 129/265

Oppføring av enebolig. Denne vil komme i tillegg til eksisterende enebolig, oppført i 1968.

Gnr.: 129 | Bnr.: 265

Lindås kommune.

Risasjøen, 123/138

Nabovarsel gjelder oppføring av ny 2-mannsbolig på eiendommen.  Dersom det er ønskelig å få alle vedlegg tilsendt, ta kontakt med undertegnede. 

Gnr.: 123 | Bnr.: 138

Bergen kommune.

Ulsmågveien 43/87

Opparbeiding/forbedring av vei og avkjørsel. Plassering i samsvar med reguleringsplan.  Ta kontakt med undertegnede dersom det er ønskelig å få vedlegg ...

Gnr.: 43 | Bnr.: 87

Osterøy kommune.

Vardalen 137/190

Oppføring av tilbygg i form av carport.  Dersom det er ynskjeleg å få vedlegga tilsendt ta kontakt med underteikna

Gnr.: 137 | Bnr.: 190

Austrheim kommune.

Blomhaugane 156/277

Oppføring av 4-mannsbustad over 1 plan. Ta kontakt med underteikna dersom det er ynskjeleg med tilsendte vedlegg. 

Gnr.: 156 | Bnr.: 277

Nordreisa kommune.

Storslett 17/10

Gjenoppføring av brannskadet enebolig. Ta kontakt med undertegnede dersom det er ønskelig å få tegninger tilsendt. 

Gnr.: 17 | Bnr.: 10

Kvam kommune.

Kvamskogen 21/660

Nabovarsel gjeld gjenoppføring av fritidsbustad. Denne fekk store skader som fylgje av store snømassar og er no rive. Ny fritidsbustad skal byggast opp igjen ...

Gnr.: 21 | Bnr.: 660

Bergen kommune.

Storrinden 34/166

Søknad om oppføring av enebolig med utleieenhet i kjeller samt oppføring av nødvendige støttemurer og frittliggende garasje. 

Gnr.: 34 | Bnr.: 166

Osterøy kommune.

Mjelde 53/26

Riving av eksisterande einebustad. Oppføring av ny einebustad med garasje og støttemurar. 

Gnr.: 53 | Bnr.: 26

Osterøy kommune.

Loftås 1/29

Tilbygg i form av garasje og bod. Liknande, men noko mindre tiltak, har før vore godkjend av kommunen. For tidlegare godkjende teikningar, sjå vedlegg Q-1 til ...

Gnr.: 1 | Bnr.: 29

Osterøy kommune.

Vikne, Haus 64/34/2

Gjeld oppføring av vinterhage under eksisterande terrase, samt levegg mellom uteområda framom seksjon 1 og seksjon 2. 

Gnr.: 64 | Bnr.: 34 Seksjonsnr. 2

Narvik kommune.

Bjørnfjell 87/1/200, Narvik

Gjelder gjenoppføring av nedbrent hytte samt rivning av deler av anneks på til sammen 5 m2. Endringene siden sist nabovarsel består av redusert areal på hytte ...

Gnr.: 87 | Bnr.: 1

Austrheim kommune.

Toftegård 147/90 og 95

Gjelder fradeling av tomter i tråd med godkjent reguleringsplan. Det skal søkes fradeling av tomt 2, tomt 3 og tomt 8. I tillegg skal det søkes om oppføring av ...

Gnr.: 147 | Bnr.: 90 og 95

Lindås kommune.

Alverflaten 137/188

Tiltaket gjelder opparbeiding av eiendom i tråd med gjeldende detaljregulering for Alverlaten. Tiltakene består i opparbeiding av VVA (ink. henteplass for post ...

Gnr.: 137 | Bnr.: 188