Arealplanlegging

Å fradele mer enn en tomt er pr dags dato en svært krevende prosess, da myndighetene som oftest krever at fradeler har utarbeidet en reguleringsplan for gjeldende område.

Vi opplever stadig vekk at både private grunneiere og profesjonelle utbyggere møter veggen i en slik reguleringsprosess. Vi i Arkoconsult har utarbeidet flere reguleringsplaner og reguleringsendringer.

Ved hjelp av vår bredde i faget, er vi en god og trygg plankonsulent å velge når man skal gjennomføre en reguleringsprosess. Det kan nevnes at i dag er benevnelsen reguleringsplan og bebyggelsesplan henholdsvis erstattet med områderegulering og detaljregulering.